Transport międzynarodowy - definicja, rodzaje, cele

Transport międzynarodowy - definicja, rodzaje, cele

Globalizacja gospodarek całego świata nie byłaby możliwa gdyby nie transport międzynarodowy. Jest on więc jedną z podstawowych sił napędowych do globalnej współpracy międzykrajowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej definicji transportu międzynarodowego, oraz przedstawimy jego rodzaje i cele.

Definicja transportu międzynarodowego

Transport międzynarodowy odnosi się do przemieszczania towarów pomiędzy państwami, z wyjątkiem państw członkowskich Unii Europejskiej. To oznacza, że przewóz towarów pomiędzy krajami wewnątrz Unii Europejskiej, będzie uważany nie za transport międzynarodowy, ale za transport wewnątrzwspólnotowy. Transport międzynarodowy to z definicji zarówno transport lotniczy, jak i transport międzynarodowy drogowy lub morski. Według ustawy o VAT transport międzynarodowy obejmuje przemieszczanie towarów:

  • z terenu kraju do celu poza granicami Unii Europejskiej,
  • z terenu spoza Unii Europejskiej do celu na terenie kraju,
  • z terenu poza Unią Europejską do innego miejsca poza UE, jeśli część trasy prowadzi przez terytorium kraju (tranzyt),
  • z terenu innego państwa członkowskiego UE niż kraj do miejsca poza granicami Unii Europejskiej lub z terenu spoza UE do innego państwa członkowskiego niż kraj, jeśli część trasy prowadzi przez terytorium kraju.

Cele transportu międzynarodowego

Kraje na całym świecie angażują się w rozwój polityki transportowej na skalę międzynarodową z różnych powodów. Jednym z najważniejszych z nich, jest modernizacja transportu mająca na celu zwiększenie efektywności w transporcie i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Dokonywane jest to poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i usprawnień logistycznych.

Transport międzynarodowy ma również na celu tworzenie systemów wpływających na rozkwit gospodarczy. Wzrost handlu międzynarodowego oraz rozwój infrastruktury transportowej bezdyskusyjnym stymulantem dla gospodarki krajów. 

Ostatnim z najważniejszych celów jest rozwój transportu. Budowa i rozbudowa sieci transportowych prowadzi do ułatwienia przepływu towarów i usług pomiędzy krajami.

Rodzaje transportu międzynarodowego

Transport międzynarodowy przyjmuje następujące formy:

  • Międzynarodowy transport lotniczy - ten sposób transportu jest najszybszy, a przy tym najbardziej kosztowny. Umożliwia on ekspresowe przemieszczanie osób i towarów, jednak dla osób chcących optymalizować koszty, może się okazać zupełnie nieopłacalny.
  • Międzynarodowy transport morski - jest to najbardziej ekonomiczna i niskobudżetowa metoda transportu międzynarodowego. Istnieje wiele rodzajów statków, służących do przewozu zarówno ludzi, jak i ładunków.
  • Międzynarodowy transport kolejowy - ta forma transportu jest stosunkowo tańsza i wolniejsza niż przewóz lotniczy czy morski, jednak może być użyteczna przy przewozie dużych ilości towarów.
  • Międzynarodowy transport drogowy - jest najbardziej elastyczną formą transportu międzynarodowego. Zapewnia wystarczającą szybkość dostarczenia towarów, jednocześnie nie narażając ich na uszkodzenia związane z nadmiernym przyspieszeniem.

Jak widać, transport międzynarodowy jest podstawą dla światowej współpracy gospodarczej. Jest stale dostosowywany do wciąż zmieniającego się globalnego rynku i jest ściśle związany z ambitnymi celami globalnymi na przyszłość. Transport międzynarodowy jest przeprowadzany zarówno drogą lądową, morską jak i powietrzną, a jego głównymi celami są modernizacja, rozwój oraz rozkwit gospodarczy.