Prowadzenie własnej floty - jakie systemy i programy ułatwią zarządzanie?

Prowadzenie własnej floty - jakie systemy i programy ułatwią zarządzanie?

Zarządzanie rosnącą flotą pojazdów i sprawne organizowanie przewozów towarów nie może w dzisiejszych czasach obyć się bez nowoczesnego oprogramowania, które na bieżąco wspiera procesy zachodzące w firmie transportowej. Z pomocą przychodzi jednak system TMS.

Czym jest TMS?

TMS, czyli Transportation Management System jedno z najbardziej kompleksowych programów dla spedycji i transportu, które poprzez mnogość funkcji i modułów usprawnia działanie firmy z branży transportowej na każdym etapie cyklu życia zlecenia. Planowanie tras i zleceń, realizacja ich, rozliczanie oraz kontrola efektów realizacji zleceń to podstawowe zadania zintegrowanego systemu informatycznego. 

TMS to rozwiązanie nie tylko dla największych firm cieszących się dużą liczbą pracowników i obszerną flotą, ale także dla mniejszych przedsiębiorstw rodzinnych stawiających pierwsze kroki w branży logistycznej, transportowej, spedycyjnej i handlowej. Poprzez zaawansowane funkcje automatyzacji żmudnych, a czasem skomplikowanych procesów planowania trasy firma może wykorzystać wolne zasoby do osiągania rozwoju, a co za tym idzie, przewagi konkurencyjnej na rynku. Jak TMS może pomóc w zarządzaniu flotą pojazdów?

Jedną z największych bolączek w branży transportowej zgodnie z materiałami z trans.info jest nieefektywne rozporządzanie zasobami w postaci floty pojazdów i kierowców. Zintegrowanie całego łańcucha logistycznego stanowi ogromne wyzwanie, a brak odpowiedniej organizacji pracy w firmie generuje nadmierne koszty, maksymalizuje ryzyko błędów oraz pochłania tak ważny w dzisiejszym biznesie czas.

System TMS ułatwia cały proces biznesowy, skupiając w sobie wszystkie poszczególne etapy i zapewniając integralność przepływających danych w firmie. Przedsiębiorstwa transportowe za pośrednictwem systemu TMS są w stanie w błyskawiczny sposób zarządzać zamówieniami w taki sposób, by były one realizowane szybko, bezbłędnie i tanio, z zachowaniem wysokiej jakości. Moduły automatycznego planowanie siatki tras z uwzględnieniem powrotu do bazy z pełnym załadunkiem zapewniają maksymalne wykorzystanie zasobów. Moduły nawigacji stale informują kierowców o przewidywanych problemach w trasie i na bieżąco dostosowuje trasę do panujących warunków. Moduły rozliczania przyspieszą wystawianie faktur i uzyskiwanie należności z tytułu wykonanej usługi. Korzyści wynikające z wykorzystania oprogramowania TMS

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu TMS w naszej firmie transportowej? Przede wszystkim oszczędność czasu oraz pieniędzy. Wiele czynności od teraz będzie realizowanych automatycznie, co znacznie przyśpieszy czas planowania, delegowania zadań, błyskawicznego dostosowania trasy do warunków a później rozliczania. To także wyeliminuje kosztowne błędy, które prędzej czy później pojawiają się w przypadku pracy wykonywanej przez pracowników. 

TMS to także gwarancja jednorodnego przepływu informacji pomiędzy różnymi działami w firmie. Jest to szczególnie istotne, gdy poszczególnymi etapami zajmują się osobne działy. Od teraz dział sprzedaży, planowania i księgowości będzie bazować na tych samych informacji, co z pewnością usprawni działanie przedsiębiorstwa w każdym jego aspekcie.